Partija LIETUVA - VISŲ

ŽMOGUS - PIRMIAUSIA!
 

PROGRAMA


Parsisiųskite LIETUVA - VISŲ programą
LIETUVA - VISŲ! ŽMOGUS - PIRMIAUSIA!
LIETUVA - VISU programa.pdf (758.11KB)
Parsisiųskite LIETUVA - VISŲ programą
LIETUVA - VISŲ! ŽMOGUS - PIRMIAUSIA!
LIETUVA - VISU programa.pdf (758.11KB)

PROGRAMOS AKCENTAI IR KRYPTYS TRUMPAI

LIETUVA – VISŲ. ŽMOGUS – SVARBIAUSIA

2020-aisiais sukako trisdešimt metų po Nepriklausomybės atkūrimo. Istorijoje šis trisdešimtmetis bus pavadintas neišpildytų lūkesčių metais, kai vietoje socialinės rinkos ekonomikos sukūrėme oligarchinį kapitalizmą, kuriame žmogus neapsaugotas ir nuo pasaulinių laisvos rinkos ekonominių krizių, ir nuo savos valdžios neatsakingo valdymo, klaidingų sprendimų, korupcijos. Kiekvienas Lietuvos žmogus supranta, kad toliau taip gyventi, kaip iki šiol, negalime ir nenorime.

KĄ LIETUVA – VISŲ PADARYS PIRMIAUSIA?

1. ATSAKINGA IR PADORI VALDŽIA

- Įtvirtinsime, kad nepateisinus piliečių lūkesčių ir nelaukiant kadencijos pabaigos, viena dešimtoji rinkėjų dalis turės teisę inicijuoti referendumą Seimui atšaukti.

- Iki artimiausių rinkimų įteisinsime pilnavertį balsavimą internetu.

- Atliksime visų šalies politikų ir valdžios pareigūnų privilegijų reviziją. Padoriai valdžiai nereikia perteklinių privilegijų.

- Užkardysime perteklinų įstatymų kūrimą ir taisymą Seime.

2. SĄŽININGA IR TVARI EKONOMIKA

- Atkursime galimybių lygybę visiems verslo sektoriams, nes smulkus ir vidutinis verslas yra Lietuvos ekonomikos pagrindas.

- Nutrauksime viešojo ir privataus sektorių supriešinimo politiką.

3. LIETUVA BE NELYGYBĖS IR SKURDO

- Minimalus atlyginimas turi siekti 80 proc. Europos Sąjungos šalių minimalaus atlyginimo, šiandien jis Lietuvoje yra 59 proc.

- Išlaidos pensijoms turi augti nuo 7 iki 10 proc. nuo BVP ir pasiekti 80 proc. ES šalių šių išlaidų vidurkį.

- Palaikysime ir įgyvendinsime neįgalių asmenų teisę gyventi savarankiškai ir būti gerbiamiems.

4. SVEIKA LIETUVA

- Stiprinsime pirminę sveikatos priežiūros grandį, skiriant deramą vietą šeimos gydytojo institucijai ir ambulatorinei slaugai.

- Kelsime slaugos ir socialinės globos paslaugų efektyvumo ir prieinamumo lygį, sistemiškai sprendžiant dėl šių paslaugų teikimo masto bei sąlygų visoje šalyje, ypatingai regionuose.

- Kursime ir įgyvendinsime efektyvią ir veiksmingą vaistų politiką, užtikrinančią preparatų prieinamumą visoms pacientų grupėms ir visuose regionuose.

5. IŠSILAVINUSI IR KULTŪROS LIETUVA

- Atsisakysime destruktyvių ir neapgalvotų reformų švietime.

- Atrenkant švietimo įstaigų vadovus, pratęsiant (arba nepratęsiant) jų kadencijas, svariausias žodis turi tekti mokyklų bendruomenėms, (tėvams, mokiniams, pedagogams) ir steigėjui.

- Aukštajame moksle įvesime nemokamas universitetines bakalauro studijas.

- Sugrąžinsime 5 proc. PVM mokestį kultūros ir meno, spaudos subjektams, kad meno sklaida būtų labiau pasiekiama.

6. TEISINGA LIETUVA BE KORUPCIJOS

- Sugražinsime pagarbą nekaltumo prezumpcijos principui visuose visuomeninio gyvenimo lygiuose.

- Išplėsime piliečių galimybę gauti valstybės garantuojamą nemokamą teisinę pagalbą, teisę laisvai pasirinkti advokatą, padidinsime iš valstybės biudžeto skiriamas lėšas nusikaltimo aukoms padarytai žalai atlyginti.

- Apribosime leidimų pasiklausyti telefoninius pokalbius išdavimo taisykles ir kriterijus, kurie leistų teisėjui sankcionuoti pasiklausymą tik esant konkretiems ir svariems duomenims.

- Specialiųjų tarnybų operatyviniai tyrimai turės griežtai atitikti žmogaus teisių reikalavimus. Ikiteisminiai tyrimai – turėti ribas laike, o ne tęstis metų metais. Šių institucijų pareigūnams bus taikomas asmeninės atsakomybės principas.

- Panaikinsime Seimo narių ir peržiūrėsime teisėjų teisinio imuniteto tvarką, kuris dabar sudaro galimybę vienoms labiausiai korumpuotų šalies institucijų veikti nebaudžiamumo sąlygomis.

- Stabdysime įstatymų priėmimo konvejerį, nes jis sudaro galimybę interesų grupėms nusipirkti tik joms naudingus sprendimus.

- Užtikrinsime besąlyginę ir neišvengiamą atsakomybę už korupcinius nusikaltimus.

- Sieksime įtvirtinti asmeninę materialinę politikų atsakomybę už priimtus neteisėtus sprendimus, ypač tais atvejais, kai jais padaroma materialinė ar moralinė žala piliečiui.

7. BENDRUOMENIŠKA IR REGIONŲ LIETUVA

- Kursime Lietuvos regionų politiką integruojant pačių Lietuvos regionų vizijas ir strategijas iš apačios. ES Sanglaudos fondo investicijos regionuose pirmiausia turi būti nukreiptos į žmones ir senų bei naujų darbo vietų palaikymą ir kūrimą. Ne tik Vilnius nusipelnė gyventi gerai. Visa Lietuva turi gyventi gerai.

- Kartu su Lietuvos savivaldybių asociacija siūlysime iš esmės peržiūrėti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą, suteikiant daugiau teisių ir atsakomybių vietos savivaldai.

- Tiesioginių išmokų ir Lietuvos kaimo plėtros programoje prioritetą suteiksime smulkiųjų ir vidutinių ūkių kūrimuisi ir esamų ūkių padėčiai gerinti.

8. ŽALIA IR SAUGI LIETUVA

- Peržiūrėsime viešojo transporto išlaidas, kad paskatintume transporto persiorientavimą į aplinkos tvarumą ir dekarbonizaciją.

- Politikos lygmenyje žalieji sprendimai turės apimti švarios energijos, pramonės, vartojimo, infrastruktūros, transporto, maisto, žemės ūkio, statybos, mokesčių ir socialinių išmokų politiką.

- Nacionalinio saugumo ir užsienio politikoje pirmiausia turime aiškiai suvokti savo nacionalinius interesus.

- Toliau turi būti plėtojamas strateginis bendradarbiavimas su Lenkija ir Baltijos valstybėmis.

- Saugumas turi būti kuriamas plėtojant atsakingų institucijų veiklą ir visų pirma keliant joje dirbančių asmenų kompetenciją, atsakomybę, motyvaciją, skaidrumą ir patriotiškumą.

Šie LR Seimo rinkimai lems mūsų ateitį ne tik artimiausiems keturiems metams. Jie gali būti kitokios Lietuvos pradžia. Laikas gyventi kitaip. Mes esame nepartinių sąrašas, visuomeninių komitetų tęsinys 2020 metų LR Seimo rinkimuose. Mes pasirengę Lietuvai sugrąžinti atsakingą valdžią ir padorią politiką. Mūsų politika bus ne su oligarchiniu veidu, o politika su žmogišku veidu arba politika žmonių ir žmonėms. Svarbiausias mūsų politikos tikslas – plėtoti sąžiningą ir didesnės lygybės visuomenę. Mūsų programa siekia nubrėžia esminius pokyčius, kurių Lietuvai reikia.

Politinė reklama. Pagaminta partijos LIETUVA - VISŲ