Partija LIETUVA - VISŲ

ŽMOGUS - PIRMIAUSIA!
 

PARTIJA LIETUVA – VISŲ. ŽMOGUS – PIRMIAUSIA!

2020-aisiais sukako trisdešimt metų po Nepriklausomybės atkūrimo. Istorijoje šis trisdešimtmetis bus pavadintas neišpildytų lūkesčių metais, kai vietoje socialinės rinkos ekonomikos sukūrėme oligarchinį kapitalizmą ir demokratiją su žymiais trūkumais.  

Mūsų vizija yra teisinga, sveika ir išsilavinusi, auganti ir inovatyvi Lietuva.

Jos pradžia yra atsakinga ir padori valdžia. Turime sugrąžinti demokratiją žmonėms. Tvari demokratija turi būti pagrįsta skaidrumu, pilietinės visuomenės įgalinimu, nepriklausoma žiniasklaida ir atsakinga valdžia. Piliečiai suteikia mandatą visoms valdžioms Lietuvoje. Piliečiai turi turėti teisę savo valdžiai atšaukti. Įtvirtinsime Seimo atšaukimo mechanizmą per referendumą. Atliksime visų politikų ir valdžios pareigūnų privilegijų reviziją. Padoriai valdžiai nereikia privilegijų.

Gerovė visiems, o ne keliems. Laikas sukurti teisingesnę ir visais besirūpinančią Lietuvą, kurioje turtais ir galia yra dalijamasi ne su keletu, o su visais. Gerovė prasideda nuo teisės į darbą ir teisės į sąžiningą darbo užmokestį. Vienas uždavinių bus stabdyti augantį nedarbą, nes jis jau dabar beveik du kartus didesnis nei Europos Sąjungoje (ES). 2024 metais vidutinis darbo užmokestis turi pasiekti 80 proc. ES vidutinio atlyginimo – dabar jis sudaro tik 59 proc. vidurkio. Tai būtų pirmasis emigracijos stabdis. Beveik 670 tūkstančių pensininkų turi teisę į orią senatvę. Išlaidos pensijoms turi augti nuo 7 iki 10 proc. nuo BVP ir pasiekti 80 proc. ES išlaidų vidurkį.

Didesnei pajamų lygybei reikia sutarti dėl tikrų progresinių pajamų mokesčių, o ne tenkintis jų imitacija. Sąžininga ekonomika yra tokia, kuri saugo aplinką, palaiko verslą, atgaivina ekonominę demokratiją, vienija bendruomenes, kuria geresnę gyvenimo kokybę visiems.

Išsilavinusi ir sveika Lietuva. Vaikams ir jaunimui – lygios galimybės ne tik siekti, bet ir realiai įgyti visų lygių išsilavinimą. Įvesime nemokamas universitetines bakalauro studijos nuo 2021 metų, o ne laukiant Seimo kadencijos pabaigos. Sveika Lietuva – pirmiausia tai kokybiška ir visiems prieinama sveikatos apsauga.

Teisinga Lietuva be korupcijos. Nusipelnėme teisėsaugos, kuri tarnauja piliečiams, o ne interesų grupėms. Sugrąžinsime pagarbą nekaltumo prezumpcijos principui visuose visuomeninio gyvenimo lygiuose. Panaikinsime Seimo narių ir peržiūrėsime teisėjų teisinio imuniteto tvarką, kuris dabar sudaro galimybę vienoms labiausiai korumpuotų šalies institucijų veikti nebaudžiamumo sąlygomis.

Bendruomeniška ir regionų Lietuva. Stipri valstybė – tai orus žmogus ir stiprios bendruomenės. Jų balsas bus nuolat ir aiškiai girdimas. Skirtys tarp Lietuvos regionų yra ne tik per didelės – jos yra niekuo nepateisinamas regionų nelygybės atspindys. Reikia naujos regionų politiką iš apačios – ne tik Vilnius nusipelnė gyventi gerai.

Mes, įvairių profesijų nepartiniai, Lietuvai pasirengę sugrąžinti atsakingą valdžią ir sąžiningą politiką. Mūsų politika bus ne su oligarchiniu veidu, o politika su žmogišku veidu. Arba politika žmonių ir žmonėms. LIETUVA - VISŲ yra geriausias Jūsų pasirinkimas.